logo

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ

''Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету''


       

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

відокремленого структурного підрозділу

"Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету"

на 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Правила прийому   до   відокремленого структурного підрозділу "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету" є обов'язковими для навчального закладу.

1.2. До ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету" приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету"  здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків передбачених законодавством України.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

2.ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету"  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію  директор  навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до навчального закладу розроблені відповідно до законодавства України та Типовими правилами прийому.

2.4.  Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

-            проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення, забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування;

-            приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-            організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей  і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-            вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.Правила прийому до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету"  доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди.

Набір учнів здійснюється на денну форму навчання за професіями:

Код професії Назва професії Ліцензійний обсяг  
 

5122,

7412

Кухар,

Кондитер

60  
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 70  
8159 Лаборант хімічного аналізу 75  

7233,

7212

Слюсар-ремонтник,

електрозварник ручного зварювання

50  

4112,

4115

Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи). 30  

-  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» приймаються особи з базовою загальною середньою освітою;

Код професії Назва професії Термін навчання Плановий
 обсяг прийому
 
 

5122,

7412

Кухар,

Кондитер

    4роки         25  

-  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» приймаються особи з повною загальною середньою освітою;

Код професії Назва професії Термін навчання Плановий
 обсяг прийому
 
 

4112,

4115

Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи). 1рік 6міс. 25  

-    зарахування на навчання проводиться за результатами співбесіди;

-    приймальна комісія працює за наступним графіком:

з 8.00 до 16.00 год. щоденно

вихідні дні: субота, неділя.;

-    гуртожиток надається безкоштовно учням, які не мемешкають в м. Шостка на підставі поданої заяви. Поселення в гуртожиток відбувається відповідно до наказу директора ліцею;

-    з документами до вступу обов’язково надається медична довідка за формою № 086 - У.

  2.6.Прийом документів закінчується за 5 днів до початку занять відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету", вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

-    документ про освіту (оригінал);

-    медичну довідку за формою № 086-У;

-    6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

-    копія паспорта або свідоцтва про народження;

-    довідка з місця проживання і склад сім’ї;

-    копія ідентифікаційного коду;

-    копія Чорнобильського посвідчення (за наявності);

-    копії інших пільгових документів  (за наявності);

  Усі копії документів завіряються в установленому порядку.        

  Вступники пред’являють особисто  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

  Для обробки персональних даних, особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"

3.2.  Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями,  додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету"  проводиться за результатами співбесід.

4.2. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до навчання не допускаються.

 5. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються поза конкурсом

-              особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

-              діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

-              діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

-              особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

-              особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

-              діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";

-    діти військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року  № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- особи, яким відповідно до закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право.

-    випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

-    випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

-    учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

-    особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

    5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
     - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
     - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
     - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
     - особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3.   Не пізніше ніж через 5 днів після співбесіди приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету" за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4.   У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5.   Зарахування    до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету" здійснюється наказом ректора Сумського державного університету за поданням протоколу приймальної комісії Ліцею

5.6. Після зарахування до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету" може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється в межах державного замовлення.

5.7. Зарахування до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету" на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

        6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

 6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються зВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету". На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при співбесіді, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 

6.3.   Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4.   Контроль за дотриманням Правил прийому до ВСП "Шосткинський професійний ліцей Сумського державного університету" здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

     
Грудень 2018
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ОГОЛОШЕННЯ

 

 

Підрозділ превентивної діяльності
ювенальної превенції
Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області
Адреса: м.Шостка, вул. Свободи, 67-а, каб.35
Робочий телефон:
(05449)4-78-02

Інспектор підрозділу превентивної
діяльності ювеніальної превенції
Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області
ст. лейтенант поліції
Бугрик І.А.
м.т. 0999132919